Det blir klart når finansminister Siv Jensen (Frp) legger frem regjeringens opplegg for revidert nasjonalbudsjett torsdag formiddag.

I statsbudsjettet for 2017 var det i utgangspunktet lagt opp til å bruke 225,5 milliarder kroner.

Men dette reduserer regjeringen nå med 4,7 milliarder kroner, får Adresseavisen bekreftet.

Det opprinnelige beløpet tilsvarer tre prosent av oljefondets verdi ved inngangen til året, målt ved det som på fagspråket heter det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet.

31 millioner til Klemenskirken

Som Adresseavisen skrev onsdag, setter regjeringen av flere titalls millioner kroner for å sikre og vis frem de oppsiktsvekkende funnene ved Klemenskirken i Trondheim.

Miljø- og klimaminister kommer selv til Trondheim torsdag ettermiddag og vil da fortelle at regjeringen har satt av 31 millioner kroner til arbeidet ved Klemmenskriken i år.

Pengene skal brukes til videre utgravinger og til å lage besøkssenter for vise frem funnene ved Olav den helliges kirke og kongsgård og det tidligste Trondheim.

Lavere ledighet

Regjeringen anslår at AKU-ledigheten i år vil ligge på 4,3 prosent og falle videre til 4,1 prosent neste år, etter det NTB erfarer.

Tallene for den registrerte ledigheten er 2,8 prosent i år og 2,7 prosent neste år, fremgår det av revidert nasjonalbudsjett, som legges fram senere torsdag.

Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent. Men neste år ventes veksten å øke til hele 2,4 prosent.

Mer til pensjonistene

Når finansminister Siv Jensen presenterer det justerte statsbudsjettet for 2017 vil landets pensjonister kunne juble.Regjeringen foreslår 840 millioner kroner i nye skatteletter til pensjonistene. Pengene skal brukes til å løfte satsen i minstefradraget med 2 prosentpoeng.

Regjeringen blar også opp litt over 2,1 milliarder kroner for å bygge flere og bedre sykehjemsplasser.

... og mer dyrepoliti

Dyrepolitiet som ble etablert i Trondheim og Rogaland i fjor karakteriseres som en suksess. Nå varsler regjeringen at de vil sette av to millioner kroner allerede i år for å etablere et tilsvarende politi i Østfold.

Tiltakspakken for arbeidsledige er på omlag fire milliarder kroner. I fjor ble denne økt med hele en milliard kroner i revidert budsjett.

Selv om arbeidsledigheten har stabilisert seg noe den siste tiden, er antallet langtidsledige økende. Regjeringen skriver at den vil bruke 57 millioner kroner til tettere oppfølging av langtidsledige.