Politiet: Den mistenkelige gjenstanden i Trondheim er ufarlig