Denne milepælen skjedde 9. april, på 75-års markeringen for invasjonen av Norge i 1940, skriver regjeringen på sine hjemmesider.

Flyet, som går under navnet AM-1, ble løftet fra monteringsdokken og står nå på egne hjul på produksjonslinja hos Lockheed Martin i Texas

- I rute

- Det er et viktig skritt og viser at vi er godt i rute før leveranse, sier Endre Lunde, kommunikasjonsrådgiver ved Forsvarsdepartementet.

Selv om det står på egne hjul, så er det en god del ting som gjenstår før flyet kan overleveres til norske myndigheter.

- Nå skal det monteres på haleror, motor, radar og andre interne systemer, sier Lunde.

I løpet av sommeren skal AM-1 taues til en malehall der det skal få en såkalt «coating». Coatingen bidrar til lavsignaturegenskapene til flyet. Det vil si at det blir mindre synlig på radar og andre sensorer.

Klar i løpet av 2015

Deretter er flyet klar før bakketesting, før det starte flytesting i løpet av høsten 2015.

- AM-1 og AM-2 skal være klar for levering i løpet av utgangen av 2015, sier Lunde.

Da skal de to kampflyene brukes til trening av norske mannskaper. I løpet av 2016 skal to nye F-35 være klar. Til sammen er det gitt fullmakt til anskaffelse av 22 fly, inkludert fly til treningsformål.