foto
Frank Jenssen er fornøyd med navnet sitt, men det er kanskje ikke du? Foto: Adresseavisen

1. Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt.

2. Du kan også endre navnet til barn du har foreldreansvar for, så lenge de er under 18 år.

3. Barn over 12 år må samtykke til navneendringen.

4. Du søker om navneskifte via folkeregisteret, som du finner på skatteetatens nettsider.

5. Du kan velge fritt blant etternavn.

6. Men dersom færre enn 200 har samme etternavn, er det beskyttet. Da må du enten ha tilknytning til navnet eller alle med samme navn må godkjenne navnebyttet.

- Og det vil du aldri få, sier navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

- Dersom du skulle ønske å skifte navn, ville aldri alle de som heter det fra før, svare. Og da går det ikke.

7. På Statistisk sentralbyrås navnesøk kan du sjekke hvor mange som har samme etternavn.

8. Tilkytning til navnet kan være ved slektskap, ekteskap, adopsjon, steforeldreforhold eller fosterforeldreforhold. Ved behov må du kunne dokumentere tilknytning til navnet.

9. Skal du ha to etternavn, må du skrive navnene med bindestrek. Vil du unngå bindestreken, må du velge det ene etternavnet som mellomnavn.

10. Du kan i utgangspunktet ikke ta, endre eller fjerne fornavn eller etternavn mer en én gang hvert tiende år. Men det finnes unntak.

11. Søknaden om navneendring blir normalt behandlet i løpet av tre uker. Får du avslag, kan du klage til fylkesmannen.