Partene ble enige halvannen time på overtid etter å ha meklet siden lørdag. Enigheten innebærer et lønnstillegg for de ansatte på 7 kroner per time, som er i tråd med frontfaget.

Resultatet av meklingen går nå videre til uravstemning blant medlemmene i EL og IT-forbundet.

– Dette er et resultat som forhandlingsutvalget enstemmig anbefaler medlemmene å stemme ja til, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

I tillegg til lønnsøkningen er partene enige om nye vilkår for lærlinger, regulering av vikarbruk, en ny bestemmelse om kunstig intelligens er tatt inn i avtalen, i tillegg til nye vilkår ved etter- og videreutdanning.

EL og IT Forbundet, som er en del av LO, organiserer 709 ansatte i Telenor-konsernet i Norge.