Helse nord la tirsdag fram en ny handlingsplan for personell, utdanning og kompetanse for 2024 til 2026.

Torsdag ble den enstemmig vedtatt av styret, melder NRK.

– Dette vil gagne både Helse nord og universitetene, sa styremedlem Jan-Oddvar Sørnes da saken ble behandlet.

Blant de 20 tiltakene som nå er vedtatt er å innføre jobbgaranti for lærlinger, gjennomføre omdømmekampanjer og forbedre spesialistutdanning for leger.

– Handlingsplanen er sentral for den pågående omstillingen i Helse nord. De 20 tiltakene i planen skal bidra til å redusere bemanningsutfordringene i regionen, sa administrerende direktør i Helse nord, Marit Lind, til Nordlys tirsdag.