I mai i år ble det felt en hannbjørn ved Grense-Jakobselv i Finnmark. Den veide 137 kilo og ble felt med skadefellingstillatelse etter at den hadde forsynt seg med reinkalver i området.

- Den ble felt av reineierne selv og så temmelig gammel og sliten ut. Vi gjettet på at den var over tjue år på grunn av slitasjen på tennene. Den eldste kjente bjørnen skutt i Finnmark før denne var 21 år gammel, forteller Magne Asheim, regionansvarlig for rovvilt i Statens naturoppsyn i Finnmark.

Ikke rekord

Nå er bjørnen blitt aldersbestemt ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

- Vi har funnet ut at den var 25 år gammel. Det er ikke rekord, men det var nære på. Den eldste bjørnen vi har hatt inn her til undersøkelse var en 28 år gammel hannbjørn som ble skutt i Lierne i 1987, forteller overingeniør Frode Holmstrøm ved NINA.

foto
Overingeniør Frode Holmstrøm ved NINA forteller at bjørner over 20 år er svært sjelden.

Svært sjelden

Aldersbestemmelsen foregår ved at rota på ei bjørnetann snittes opp og gjennomgår en kjemisk prosess med farging. Deretter kan man telle årringene i tannrota i et mikroskop. At en bjørn blir over tjue år er uvanlig, ifølge eksperten.

- Det er svært sjelden. Av 206 bjørner vi har hatt inn til undersøkelse her ved NINA har kun seks vært tjue år eller eldre, sier Holmstrøm.

foto
Rekordbjørnen Denne hannbjørnen veide 198 kilo og ble skutt i Lierne i 1987. Norsk institutt for naturforskning aldersbestemte bjørnen til 28 år, som er det eldste forskningsinstitusjonen har registrert. I bjørnemagen fant forskerne rester av sau.Bildet har vi fått av Sigvart og Torill Totland i Lierne. Foto: Sigvart og Torill Totland

Kan havne på museum

Det blir også tatt prøver for å måle radioaktivitet og miljøgifter. En del prøvemateriale fra muskler, lever og nyrer blir lagret slik at man på et senere tidspunkt kan gjøre andre undersøkelser.

- Det vi får inn hit er hodeskallen, skinnfellen, muskler og indre organer. Skinnfellen blir overlatt til Viltfondet og kan havne på museum eller andre offentlige institusjoner, forklarer Holmstrøm.

Gamlere bjørner er skutt

Ifølge rovviltkontakten i Lierne, Mogens Totsås, er det skutt bjørn som er langt eldre enn 28 år.

- Munsfjellbamsen var 32 år gammel da den ble skutt. Den var mye i Lierne, men ble skutt på svensk side. Vi mener også at den radiomerkede binna NT-5 som fortsatt lever i Lurudalen i Snåsa er cirka 28 år gammel, forteller Totsås.

Fordi den ble skutt i Sverige finnes ikke Munsfjellbamsen i NINAs database.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.