Næringsdepartementet vil ha innspill fra næringslivet