Brannvesenets nødnummer stabilt igjen i Oslo-området