Anken i Farida-saken skal opp i lagmannsretten i mai 2020