33 sjefer i statlige selskaper tjener mer enn Solberg