5.741 medarbeidere i bransjen har svart på undersøkelsen.

Tre prosent av dem som har svart på undersøkelsen, altså 178 personer har krysset av for at de har blitt seksuelt trakassert siden i sommer. 28 prosent av de spurte har vært utsatt for uønsket atferd lenger tilbake i tid enn siste seks måneder.

Midlertidig ansatte

Hver tiende kvinne under 30 år sier hun er trakassert i løpet av det siste halvåret.

Det er 51 prosent kvinner og 49 prosent menn som har svart på undersøkelsen. Resultatene viser at unge kvinner er mest utsatt for seksuell trakassering. Midlertidig ansatte opplever mer seksuell trakassering enn frilansere og fast ansatte. Det er de med mellom én og fire års ansiennitet som opplever mest seksuell trakassering.

Klyping og omfavnelser

Seks prosent har minst én gang opplevd å bli utsatt for fysisk kontakt som klyping eller omfavnelse det siste halvåret, mens 0,3 prosent har opplevd dette mer enn fem ganger. 2,8 prosent har blitt utsatt for uønskede seksuelle tilnærmelser, eller forespørsler om seksuelle tjenester eller faktiske overgrep, 0,1 prosent har opplevd dette mer enn fem ganger.

Blant alle respondentene er det 17 prosent som oppgir å ha blitt utsatt for uønskede kommentarer om kropp og klesdrakt, livsstil eller annet seksuelt innhold minst én gang det siste halvåret. Ni prosent har opplevd å bli utsatt for uønskede bilder, rykter, blikk, telefoner eller brev minst én gang, mens én prosent har opplevd dette mer enn fem ganger.

Varsler ikke

16 prosent av dem som har blitt trakassert har varslet, og kvinner varsler i større grad enn menn. 1,5 prosent av sakene er varslet til politiet. Skam er hovedgrunnen for dem som har valgt å ikke varsle.

I 42 prosent av tilfellene er det en kollega som står bak den uønskede seksuelle atferden, i 23 prosent av tilfellene er det en leder.

Bak undersøkelsen står Fagpressen, Landslaget for lokalaviser, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.

Les også: "Noen av mine regissørkolleger holdt på med å klå på unge kvinner og ligge med dem"