Undersøkelsen som ble gjennomført i 2015, viser at norske elever på ungdomstrinnet gjør det middels godt både i matematikk og naturfag.

– Dette viser at mye går bra i norsk skole. Norske lærere gjør en jobb vi kan være stolte av, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Til sammen 57 land deltar i de internasjonale undersøkelsene TIMSS og TIMSS Advance. Testene gjennomføres hvert fjerde år og måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag på 4., 5., 8., 9. trinn og 3. året på videregående, i tillegg til en rekke andre tema.

Få tar fysikk på videregående

I Norge har 140 skoler med barnetrinn og 144 skoler med ungdomstrinn deltatt i undersøkelsen.

Når det gjelder elever på siste trinn på videregående, viser undersøkelsen at andelen elever som velger matematikk og fysikk det siste året på videregående skole er lavere i Norge enn i andre europeiske og nordiske land.

– At så få velger realfag på høyt nivå, er noe vi tar alvorlig, sier Isaksen.

PISA og nasjonale prøver

Men dette er ikke de eneste skoletestene som legges fram nå på tampen av året. 6. desember følger den omstridte PISA-kartleggingen, som måler grunnleggende ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag blant 15-åringene i 72 land. I år har testen et særlig fokus på naturfag.

Innimellom dette kommer resultatene fra nasjonale prøver for 5. trinn i lesing, regning og engelsk 1. desember. Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn er allerede lagt fram, og viste ingen endring i det nasjonale snittet sammenlignet med i fjor.