foto
Rapporten lanseres tirsdag.

Barneombudet legger tirsdag frem en rapporten «Grenseløs omsorg», om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern, skriver aftenposten.no.

På begge typer institusjoner blir det konstatert overdreven tvangsbruk. Barneombudet har samlet informasjon om små barn som er blitt holdt i politigrep, jenter utsatt for seksuelle overgrep som er blitt lagt i bakken av menn mye større enn dem selv, og ungdom som er blitt fotfulgt 24 timer i døgnet.

- Det må bli umiddelbart bli gjort noe med dette. Dette er en form for vold mot barn, det er slik de opplever det, sier Anne Lindboe til Aftenposten.

2400 tvangsvedtak i barnevernet

1250 barn bor på barnevernsinstitusjoner over hele landet. Det var flere eksempler på at barn ned i syv til ni års alder ble utsatt for fastholding gjentatte ganger over en tremåneders periode. Barna beskriver tvangsbruken som krenkende og skremmende.

Les også: - Barnevernet svikter barna

I Oslo og Akershus ble det brukt tvang mot barn på barnevernsinstitusjoner nesten 2400 ganger i fjor.

– Det er store forskjeller mellom institusjonene, noen bruker nesten ikke tvang i det hele tatt. Det viser at det er mulig å unngå dette ved forebyggende tiltak, og involvere barna i beslutninger om for eksempel husregler og andre bestemmelser som angår dem, sier hun.

Får ikke god nok helsehjelp

Fokus i rapporten er på fysisk tvang, men også rigide husregler og fotfølging gjennom døgnet oppleves som tvang av barna.

Les også: Treg behandlingstid for barnevernssaker

Anne Lindboe mener en av grunnene til den utstrakte tvangsbruken i barnevernsinstitusjoner er at mange av barna har psykiske helseproblemer, og ikke får den helsehjelpen de har rett på. Det er barn og unge i grenseland mellom barnevern og psykisk helsevern som utsettes for mest tvang, særlig fysisk maktbruk som fasthold.

Barnevernsinstitusjoner har ikke nok ressurser eller kompetanse til å gi den psykiske helsehjelpen barna trenger. Barneombudet peker på fellesinstitusjoner for barn som trenger hjelp fra barnevern og helsevern som en løsning.

Les mer: Hundre fagfolk med bekymringsmelding om barnevernet

Ulovlig å bruke unødig tvang

– Det er brudd på FNs barnekonvensjon når barn ikke får nødvendig helsehjelp, sier Lindboe, som understreker at unødig bruk av tvang er ulovlig.

For å få ned tvangsbruk, ber ombudet om tydeligere regelverk om når det er greit å bruke tvang, bedre kompetanse og kunnskap hos fagpersonell og nok ressurser til barnevern.

Det finnes lite informasjon om bruk av tvang i fosterhjem. Barneombudet er bekymret for rettssikkerheten til både barn og fosterforeldre fordi tvangsbruk er dårlig lovregulert her.

Les også: Hundrevis protesterte mot norsk barnevern

Ungdom legges i belter

Innen psykisk helsevern vet man for lite om bruk av tvang mot barn, påpekes det i rapporten.

  • I fjor ble det fattet 570 tvangsvedtak overfor barn mellom 16 og 18 i psykisk helsevern, mens antallet vedtak under 16 år var 226. For begge grupper er det kortvarig fastholding som er vanligst.

  • 82 vedtak ble gjort om undersøkelse av rom og eiendeler, samt kroppsvisitasjon.

  • 55 vedtak gjaldt beltelegging for barn mellom 16 og 18, noe barneombudet synes er bekymringsfullt.

  • Noen få har svært mange vedtak: En jente på 16 år hadde 77 vedtak om å bli holdt fast for kort tid, mens en annen hadde 62 slike vedtak.

Tre krav fra ombudet:

Barneombudet har tre krav for å få bukt med unødig bruk av tvang:

  1. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) må innføre krav om kursing og veiledning av ansatte på barnevernsinstitusjoner, for å sikre forståelsen av reglene om tvangsbruk.

  2. BLD må stille økte krav til fagkompetanse for ansatte på barnevernsinstitusjoner.

  3. Helse- og omsorgsdepartementet må sørge for at barna i barnevernsinstitusjoner får nødvendig helsehjelp.

Dette forteller barna:

Dette er noen av uttalelser fra de 51 barn og ungdom barneombudets ansatte snakket med:

«Humøret vårt er også tvang her. Er jeg for eksempel sur en dag, så tar de urinprøve, for da tror de noe er galt.» Jente 16 år.

«Innelåst. Man blir irritabel av det.» Gutt, 16 år

«Jeg hadde ikke fått beskjed om at jeg måtte kle av meg og dusje mens to ansatte så på. De ransaket tingene mine og jeg måtte bøye meg ned og hoste. Det var skikkelig kleint.» Jente 17 år.

«Jeg synes ikke det er greit at de legger meg i politigrep.» Gutt 7 år.

foto
Tvangsbruk er en form for vold mot barn, sier barneombud Anne Lindboe. Foto: Tor G. Stenersen