Regjeringen innfører gebyrer på henholdsvis 255 kroner for mekling i Forbrukertilsynet og 1277 kroner for å klage til Forbrukerklageutvalget.

Dette skjer etter at regjeringen droppet forslaget om å innføre en verdigrense for klager på 5000 kroner.

– Det er bra at regjeringen følger Forbrukerrådets klare råd om å droppe forslaget med en verdigrense på 5000 kroner for forbrukerklager. Samtidig er et gebyr på nesten 1300 kroner for behandling i Forbrukerklageutvalget altfor høyt, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet i en pressemelding.