Meklingen i kultursektoren avlyst av smittevernhensyn