Planlagt sykehusbehandling har falt mellom 22 og 36 prosent