Tromsø innfører koronapass – flere byer kommer trolig etter