Artisten Hans-Erik Dyvik Husby er død, 49 år gammel