Mandal-drapet: Avventer full judisiell observasjon