Legeforeningen: Unødvendig med lovfestet reservasjonsrett