Varslere i Senterpartiet har ikke krav på informasjon om behandlingen av saken med mindre de er en part i varselet. Partiveteran Magnhild Meltveit Kleppa mener dette bør endres, skriver Vårt Land.

– Retningslinjene bør endres, sier hun.

Fafos forskningssjef, Sissel Trygstad, sier dette er et viktig prinsipp.

– Tre parter må ivaretas her: varsleren, fornærmede og anklagede. Det er håpløst av partiledelsen å si at den ikke vil forholde seg til varsleren. Da punkterer man i praksis varslingskanalen for alle, sier Trygstad.

Senterkvinnenes leder, Wenche Skallerud, mener imidlertid at dagens varslingspraksis er god nok på dette punktet.

– Vi må ha noen prinsipper her. Det må være en sak mellom fornærmede og motparten, sier hun.