Melby mener regjeringen uthuler sanksjonene mot Russland