Wilkinson satt på Stortinget for SV fra 2017 til 2021 og går hardt ut mot politikernes manglende åpenhet. Hittil er det kun Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Anette Trettebergstuen (Ap), Torbjørn Røe Isaksen (Sp) og Emilie Enger Mehl (Sp) som har stått fram.

– Det ødelegger demokratiet når man ikke er åpen og forteller sannheten. Det sender et signal om at man ikke kan stole på politikere, sier Wilkinson til Aftenposten.

Det er i strid med budskapet fra SV-toppene Fylkesnes (nestleder) og fungerende leder Kirsti Bergstø, som mener skatt «er en privatsak» og at det bør være opp til den enkelte om de ønsker å stå fram.

Det er Wilkinson uenig i. Han viser til at det er tilliten fra folket som har gitt politikerne disse mulighetene og godene, og at det dreier seg om våre felles velferdskroner.

– Jeg håper at flere er åpne om dette de neste dagene. Samtidig håper jeg at de som ikke står fram og forteller sannheten om sine saker, blir kastet ut av velgerne i neste valg, sier han.

Totalt mener Skatteetaten at politikere har fått gratis bolig for verdier på over 12 millioner kroner, uten at dette er blitt skattet av. I alt er det 45 saker fordelt på 28 stortingspolitikere og 17 tidligere regjeringspolitikere.