KS mener leger i småkommuner ikke bør få reservasjonsrett