Obama-besøk gir redusert politistyrke i julebordstiden