Ifølge en pressemelding fra konsernet er det tapsavsetninger og lave finansinntekter som svekker resultatet.

Storebrand hadde i første halvår 2001 et driftsresultat på 79 millioner kroner, mot 4.209 millioner kroner i første halvår i fjor.

- Resultatet er ikke tilfredsstillende. Samtidig er det gledelig å konstatere at Storebrand styrker sin posisjon innen de viktige sparemarkedene for Unit Linked og verdipapirfond.

I livselskapet er kostnadene skåret ned parallelt med at premievolumet øker og salget innen storkundesegmentet holder seg stabilt godt, sier administrerende direktør Idar Kreutzer.