Mannen som soner i Bergen fengsel, sier til Bergens Tidende at tanken på å sone i Nederland er uutholdelig.

– Jeg har barn som bor i Bergen, som ikke kan besøke meg i Nederland. Jeg ville ikke fått de samme mulighetene til utdanning i Nederland. Dessuten er jeg syk, sier han.

Da det ble besluttet å sende innsatte i norske fengsler til Nederland, ble det lagt vekt på at ordningen hovedsakelig skulle være frivillig. Tillitsvalgte i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er kjent med selvmordsforsøket, og regiontillitsvalgt Morten Aksdal sier han mener slike episoder kunne vært unngått om man ikke hadde brukt tvang.

De tillitsvalgte sier de ser en tendens til at det er de mest velfungerende som sendes til Nederland.

– Vi sitter igjen med en tyngre gruppe innsatte som fungerer dårligere, sier Aksdal.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet sier det er uaktuelt å revurdere prosjektet.

– Det skjer mer eller mindre alvorlige hendelser i norsk kriminalomsorg hele tiden. Det er vanlig at innsatte blir sendt fra et fengsel til et annet i Norge uten at de samtykker, sier Brein-Karlsen.

Han er glad for at 102 innsatte har søkt seg til Norgerhaven og sier ordningen skal være frivillig «så langt det lar seg gjøre».

Så langt er 19 klagesaker om soning i Nederland behandlet. To er tatt til følge.