EFTA: - Avgiftsfritak for industri og gruvedrift ulovlig