Flyr du mellom Trondheim og Oslo er du blant de mest forurensende flypassasjerene i verden

foto