Mandatfordelingen viser et rød-grønt flertall i Stortinget (Ap, Sp, SV). Samtidig kan Ap også gå til sentrum og få flertall med Sp og KrF.

Mye kan forandre seg

Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse understreker at mye kan forandre seg på kort tid.

- Venstre faller under sperregrensen på denne målingen, mens SV karrer seg over grensen. Dersom det hadde vært omvendt, ville hele mandatfordelingen vært helt annerledes. Dette viser dramaturgien frem mot valget: Valget kan avgjøres med relativt få stemmer, blant partiene som ligger rundt sperregrensen, sier Olaussen.

Han peker på at tre av de partiene kjemper om de samme velgerne.

- Miljøvelgerne kan bli avgjørende. Både Venstre, SV og MDG prøver å få tak i dem, og hvordan de fordeler seg kan avgjøre hvem som blir statsminister etter valget.

Glad Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken gleder seg likevel over en måling der partiet er over sperregrensen.

- 4,3 prosent er vel omtrent snittet av målingene vi hadde i januar. Men jeg ser en begynnende positiv utvikling for oss.

- Men dere lever farlig, på kanten av sperregrensen?

- Ja, men vi har en god utvikling, og det høyeste medlemstallet på ti år. Jeg tror vi har god mulighet til å gjøre et godt valg, sier Lysbakken.

SV-lederen merker seg at det nå er flertall for det gamle rød-grønne alternativet (Ap, Sp, SV) igjen, etter Sps vekst på målingene.

- Men er det rød-grønne regjeringsalternativet fortsatt levende? På denne målingen kan jo Ap også velge samarbeid med sentrum?

- Vi har ambisjoner om å sørge for at Ap blir nødt til å forhold seg til oss. Vårt mål er at vi skal gå så mye frem at Ap ikke kan få flertall uten oss. Så vil det politiske gjennomslaget i forhandlingene avgjøre om vi eventuelt vil gå i regjering eller bli støtteparti for dem.

Lysbakken vil også gjerne samarbeide med Senterpartiet.

- Jeg er glad for at Sp tar velgere fra høyresiden. Det er et parti vi er enig med mye om, blant annet kritikken av sentraliseringspolitikken som foregår, sier han.

Sp tar velgere fra Frp

Bakgrunnstallene viser at Sp på denne målingen henter velgere fra de fleste andre partier, samt fra hjemmesittere fra 2013.

- Spesielt tar Sp velgere fra Høyre og Frp. Vi ser en klar endring fra målingen i januar. Da var det ingen overgang fra Frp til Sp. Nå i februar sier fem prosent av dem som stemte Frp i 2013, at de vil stemme Sp nå, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Han understreker at det er relativt små tall, og for tidlig å si om dette er en langvarig tendens.

- Men at Sp tar velgere fra andre partier på den måten, er en klar indikasjon på at det partiet er i sterk medvind, sier Olaussen.

Sp har ikke uventet klart størst oppslutning i små kommuner (15 prosent i kommuner med under 10.000 innbyggere) og i Trøndelag og Nord-Norge (også der 15 prosent). Partiet har også en mannsdominans blant velgerne, og størst oppslutning blant eldre.

- Dette underbygger at kommunereform, politireform og ulvesaken har mobilisert mange Sp-velgere, tror Olaussen.