Navnene på de antatt omkomne i skredet offentliggjort