MDG har anmeldt fiskeriministerens tidligere selskap