Smittevernoverlege i Oslo venter enda høyere smittetall