FHI har ikke planer om beredskapslager med vaksine