– Jeg tror ikke at vi får noen bedre svar enn det vi har fått fram til nå. Partiene må svare for seg selv, men for vår del fikk undersøkelsene den konsekvensen at vi økte alvorlighetsgraden, nemlig at vi konkluderte med at saken ble håndtert på en sterkt kritikkverdig måte, sier Lan Marie Berg til Altinget.

Hun er Miljøpartiet De Grønnes representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som har behandlet habilitetssakene i Stortinget. I Brennas sak er det kommet nye opplysninger og dokumenter underveis, og komiteen mente Ap-nestlederen ga dem mangelfull informasjon.

Brennas habilitetssak handler blant annet om hun var inhabil i statsbudsjettet for 2022 og 2023 i spørsmål om bevilgninger til et skoleprosjekt, som er et samarbeid mellom Wergelandsenteret, 22. juli-senteret og Utøya as.

Årsaken er at hennes eksmann og to nære venninner sitter i styret. Skoleprosjektet fikk fem millioner kroner årlig.