– Det er et ansvarlig budsjett hvor vi spiller på lag med dem som skal sikre at vi får bedre råd, at kjøpekraften blir positiv, og at dette samlet sett legger grunnlaget for at renten kan gå ned, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Regjeringen la fram det reviderte nasjonalbudsjettet tirsdag. I det legges opp til en bruk av 419 milliarder kroner fra oljefondet. Dette tilsvarer et uttak på 2,7 prosent, som er innenfor handlingsregelen på 3 prosent.

Venstre har reagert på pengebruken og mener den vil bidra til å holde renten høy lenger enn nødvendig. Også Høyre-nestleder og finanspolitisk talsperson Tina Bru kritiserte pengebruken.

– Revidert budsjett fremstår nesten som et ekstra statsbudsjett hvor pengene sitter løst. Regjeringen har blitt så politisk uenig med seg selv at den trengte et nytt budsjett midt i året. Og nå venter basar i Stortinget i år igjen, sier Bru.

Støre avfeier kritikken og karakteriserer oljepengebruken som veldig ansvarlig.

– Det har vært et ansvar både finansministeren og jeg har følt fra dag én at den største ressursen Norge har, i pensjonsfondet, må forvaltes med klokskap. Det har vi lagt vekt på ved hver korsvei, også ved denne, sier han til NRK.