Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 35,6 prosent. Det er magasinene i Nord-Norge som trekker ned.

I Nord-Norge ble det satt ny rekord da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene. Der lå nivået på 20,54 prosent, ned 0,3 prosentpoeng fra uken før. Forrige rekordlave nivå der var på 28,79 prosent.

I Midt- og Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen for denne tiden av året. For magasinene i Midt-Norge lå nivået på 25,13 prosent, opp 6,7 prosentpoeng fra uken før. I Vest-Norge lå nivået på 18,54 prosent, opp 3,4 prosentpoeng fra uken før.

I Sørvest- og Øst-Norge lå fyllingsgraden over det som er normalen for denne tiden av året. For magasinene i Sørvest-Norge lå nivået på 45,65 prosent, opp 4,6 prosentpoeng fra uken før. I Øst-Norge lå nivået på 38,77 prosent, opp 13,9 prosentpoeng fra uken før.