Det ble klart etter en omkamp i Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø i kommunen onsdag kveld, melder NRK.

Avfallshåndteringsselskapet NOAH har søkt om tillatelse til et avvanningsanlegg med filterpresse. Selskapet ønsker også å bygge en ny kai på øya til elferger.

Dette gikk lokalpolitikerne imot i et vedtak i august, men saken ble tatt opp på nytt etter at Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ba om ny behandling. Det endte med nok et flertall imot.

Langøya utenfor Holmestrand er landets eneste deponi for farlig avfall. NOAH har tidligere opplyst at lagringskapasiteten på øya vil være full innen 2024 og det er fra før av bestemt at all deponivirksomhet på øya skal opphøre i 2030.

Nå er det kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik som må avgjøre saken.