Få kvinner kommer i arbeid eller studier etter introduksjonsprogram