Torsdag la arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) frem resultatet av årets trygdeoppgjør, skriver Aftenposten.

Nå viser beregninger Nav har gjort at over åtte av ti pensjonister ligger an til å tape kjøpekraft i 2016.

Dette skjer selv om man tar hensyn til at mange pensjonister får skattelette og selv om man tar hensyn til ekstrapengene noen pensjonistgrupper fikk i statsbudsjettet for 2016.

Også gifte og samboende pensjonister taper

I budsjettforliket vedtok de fire partiene på borgerlig side to løft for pensjonister:

  • Gifte og samboende pensjonister får fra 1. september i år redusert avkortingen av sin pensjon, noe som gir en gevinst på cirka 4000 kroner per person.

  • Minstepensjonister får fra 1. september i år en økning i sin pensjon på 4000 kr.

Men nå viser altså Navs beregninger at også det store flertallet av gifte og samboende pensjonister ligger an til å gå i en liten minus i år - til tross for Frps "gavepakke" til nettopp denne gruppen.

Den eneste gruppen som går så vidt i pluss er gifte og samboende pensjonister med minstepensjon.

Enslige minstepensjonister går i null i 2016, til tross for ekstrapengene de får fra i høst.

Slik er fordelingen mellom pensjonistgruppene som taper, vinner og står på stedet hvil:

Den store taperen er de nær 300.000 enslige pensjonistene som har mer enn minstepensjon.

1500 kr i året

Ifølge en beregning Navs pensjonsekspert Ole Christian Lien har gjort, får denne gruppen omlag 120 kroner mindre å rutte med i måneden etter skatt.

Dette tilsvarer nesten 1500 kroner i tap per år når fordelen av skattelette er trukket fra.

For pensjonister uten formue, som ikke nyter godt av lettelsene i formuesskatten, blir tapet større.

De enslige pensjonistene vil tape mer i kroner og øre jo mer de har utbetalt ut over minstepensjon.

Lysere i 2017

Ettersom ekstrapengene til både minstepensjonister og gifte/samboende pensjonister utbetales først fra 1. september, får de bare effekt for en tredjedel av året 2016, skriver Aftenposten.

I 2017 betales ekstrapengene ut hele året og gir dermed et større løft for minstepensjonistene og gifte/samboende pensjonister.

Dette hjelper lite for de enslige pensjonistene med mer enn minstepensjon, som vil sakke lengre akterut om det ikke settes i verk noen spesielle tiltak for denne gruppen.

Pensjonistforbundet: - Feil å regne inn skatt

Pensjonistforbundet mener det blir feil å regne inn fordelen av skatteletten og effekten av endringer Regjeringen gjorde i statsbudsjettet når man skal regne på hvordan årets trygdeoppgjør slår ut for pensjonistene.

De har regnet seg frem til følgende effekt om man ser på trygdeoppgjøret isolert:

  • En enslig minstepensjonist får et kjøpekraftstap på 1.400 kroner.

  • For en pensjonist med en årlig pensjon på kr 224.000 vil tapet utgjøre kr 2.464.

  • For en pensjonist med en årlig pensjon på kr 300.000 vil tapet utgjøre kr 3.300.