Lagmannsretten endrer ikke egen beslutning om å sette til side juryens frifinnelse av Eirik Jensen