Norge åpner for dobbelt statsborgerskap fra nyttår