491.000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven ved sykehusene