Reiselivet etterlyser klarere retningslinjer for norgesferien