Sjømateksporten holder seg fortsatt rekordhøy

foto