Redaksjonell årsrapport 2012 for Adresseavisen

Dette har vært sentralt i Adresseavisen i 2012.

Saken oppdateres.

Målrettet og godt nyhetsarbeid med krevende terrorsakdekning og nyvinninger innen digital journalistikk. Omfattende omlegging og forbedring av våre digitale plattformer. Nylansering av Ukeadressa.

Dette har vært sentralt i Adresseavisen i 2012, sammen med planlegging av betalt innhold på nett og diskusjoner om nedbemanning og tilpasning til svakere papirinntekter.

FAKTA

Ved utgangen av 2012 viser tallene fra Forbruker & Media for første gang at Adresseavisen har flere lesere på nett (192 675) enn på papir (189 987). Opplaget har gått ned med 1 568 eksemplarer og ligger nå på 70 089. Lesernedgangen for papirutgaven kompenseres av tilsvarende oppgang på nett.

Opplag:                                  70 089

Lesere:                                   189 987

Daglige lesere på nett:           192 675

Daglige lesere på mobil:       47 344

Høyeste uketall nett:             533 889 (uke 7)

Ansvarlig redaktør:               Arne Blix (58)

Dekningsområde:                  Trøndelagsfylkene pluss Nordmøre og Nord-Østerdalen

Avdelingskontor:                   Røros, Oppdal, Kristiansund, Bjugn, Levanger, Stjørdal, Oslo

Redaksjonelle årsverk:          152

Statistikk meninger

Lederartikler:                                    305 x 2

Egne kommentarer:               395

Kronikker:                             305

Faste gjestekommentarer:     200

Leserinnlegg papir:               Ca 3 900

Innlegg på nett:                      Ca 95 000 (mer enn halvert etter overgang til Disqus i juli)

Refuserte innlegg på nett:     Ca 38 000 (betydelig økning ved overgang til Disqus og pga. strengere krav om navn)

MÅL OG PRIORITERINGER

Dekningen av terrorrettssaken var ett av hovedpunktene i Adresseavisens redaksjonelle årsplan for 2012. Rettssaken reiste mange faglige og etiske problemstillinger. I tillegg stilte den oss overfor organisatoriske utfordringer i vår egen virksomhet og i overfor våre samarbeidspartnere. Arbeidet med rettssaken var også et utviklings- og kompetanseprosjekt når det gjelder dekning av store nyhetshendelser i sanntid.

I 2012 har det videre vært viktig for oss å forberede en gjennomførbar plan for å skille mellom betalt og ikke betalt innhold og å tilpasse oss til sterkt økende bruk av mobilen som nyhetsplattform.

Radioadressa avviklet

Som følge av endring i rammebetingelser, underskudd over tid, behov for investeringer og økt fokus på digitale kanaler, ble Radioadressa lagt ned etter drift i 10 år. Siste radiosending gikk på lufta 31.12. De tre gjenværende medarbeiderne ble overført til annet redaksjonelt arbeid, en av dem takket ja til tilbud om sluttpakke.

Medielaben

Polaris Media har etablert sin Medielab i Adresseavisen. Utviklingsverkstedet har et konsernansvar for digital utvikling og er prosjektdrevet. Medielaben er tverrfaglig organisert med redaksjonell og kommersiell kompetanse som utviklere, designere og prosjektledere.

adressa.no

Utviklingen på adressa.no gjennom 2012 gir et ganske typisk bilde på dagens digitale mediesituasjon: Trafikken på den vanlige pc-utgaven (såkalt klassisk utgave) bremset opp i siste del av året, mens den økte eksplosivt på mobil.

Lesingen på nettbrett telles foreløpig som en del av totaltallet, men uoffisielle målinger tyder på at ca. 45 prosent av alle våre brukere benytter mobil eller nettbrett for å lese adressa.no

Mye av årsaken til vår vekst på mobil må tilskrives den nye og supre mobilutgaven vi fikk i oktober.

Vi har gjennomført en rekke spennende multimediale redaksjonelle satsinger som for eksempel mobbeserie, dialektquiz, kreftserie og Ut-Awards.

AVISENS SAMFUNNSROLLE

Mediehuset har i 2012 dekket en rekke viktige saker og har satt dagsorden både lokalt og nasjonalt. Adresseavisen har befestet sin rolle som Midt-Norges viktigste nyhetsorgan, meningsarena og talerør.

Livedekning av terrorsaken

22. juli-rettssaken er den saken Adresseavisens redaksjon har brukt mest ressurser på i 2012. Vår region ble hardt rammet av terroren, og det var derfor særlig viktig for vårt mediehus å ha en grundig dekning av rettssaken. I tillegg ble denne saken et vendepunkt når det gjelder direktedekning på nett.

Kreftserien

I «Livet med kreft» har Adresseavisen benyttet nyskapende formidlingsmetoder for å skape engasjement. Kreftstatistikk, forskningsresultater og behandlingsutvikling de 25 siste årene var vårt utgangspunkt for serien – og vi måtte finne menneskene som skjuler seg bak krefttallene.

Dialektserien

I vår serie om dialekter var ideen var å kartlegge de trønderske dialektvariantene og se på utviklingstrekk for å finne ut om trøndersk var i ferd med å bli en homogen dialekt.

Fra første stund var tanken å gjøre dette til et multimedialt prosjekt der en dialektquiz på nett skulle engasjere, supplere og spille på lag med nyhetssakene.

En måned senere hadde over 150 000 brukere sett minst én av tv-reportasjene i dialektserien.

Operasjon Gilde

En sak som har fått mye oppmerksomhet i 2012 er den såkalte Operasjon Gilde, som omhandler et storstilt dopingnettverk med utgangspunkt i Midt-Norge. I februar 2012 var 100 politimenn involvert i aksjoner mot flere adresser i Trondheim. Over ti menn og kvinner ble pågrepet. Utover året vokste saken kraftig i omfang, og omfatter nå en rekke politidistrikter i Norge.

Marienborgsaken

Adresseavisen avslørte i 2011 at arbeiderne ved NSBs verksted over lang tid har vært eksponert for miljøgifter og har hatt påfallende hyppighet av tidlig død. Dette prosjektet har fortsatt i 2012 med nye avsløringer.

Konkurser og oppsigelser

Trondheim ble rammet av flere store konkurser som berørte hundrevis av ansatte og mange mindre underleverandører. Vi har belyst bakgrunnen for konkursene i entreprenørselskapene Grunnarbeid, Teknobygg Entreprenør og Teknobygg tekniske. I Follafoss mistet 53 ansatte jobben da svenske Sodra Cell la ned papirfabrikken.

Kampflybase til Ørland

Gjennom systematisk kildearbeid avdekket våre journalister prosessene og konfliktene i de politiske partiene i forkant av avgjørelsen våren 2012. Etter flere måneder med tautrekking mellom Bodø og Ørlandet kunne Adresseavisen bringe den nasjonale nyheten om at Ørlandet ville bli valgt, før det formelle vedtaket ble fattet i regjeringen.

Entrasaken

Tidligere Ap-topp Rune Olsø fra Trondheim ble i september ansatt som administrerende direktør i Entra Eiendom, etter å ha vært konstituert i stillingen siden april. Adresseavisens journalister avslørte at ansettelsen av Rune Olsø ikke sto på dagsorden da styret fattet vedtaket, og at styreleder, nestleder og ytterligere ett styremedlem stemte imot.

Boligmarkedet

En annen viktig oppgave har vært å følge den sterke veksten i boligprisene, noe som har gjort det vanskelig for unge å kjøpe seg egen bolig.

Trønderske sportshelter

Sportsredaksjonen har hatt hovedfokus på våre verdensstjerner Petter Northug jr., Marit Bjørgen, Andreas Bardal, Emil Hegle Svendsen, jentene på OL-gullvinnerlandslaget i håndball og RBK i 2012.

Utover høsten 2012 ble trenerspørsmålet i Rosenborg nok en gang aktualisert. Prosessen endte med at klubben bestemte seg for at Jan Jönsson måtte gå.

Kulturdebatter

2012 ble et år med flere viktige lokale kulturdebatter i Adresseavisens spalter. Kulturarenaer, bydelsforskjeller på kulturskolene, kontroverser rundt Trondheim Kunstmuseum og kulturøkonomien har vært store saker. Mest folkelig engasjement skapte kanskje diskusjonen om storkonsertarena på Festningen og debatten om litteraturhus.

Redaksjonen satte et skarpt søkelys på Hans Rotmos nye prosjekt «Trossetrua» og singelen «Vi som andre» – en låt med en tekst mange mener er fremmedfiendtlig.

Også avisens avsløring av at Rockheims prestisjetunge Beatles-cover-utstilling var full av forfalskninger, gikk Norge rundt.

«Det skjer»-tjenesten ble den største nyvinningen på digital plattform for avdelingen i 2012. Der kan leserne finne frem i kulturtilbudet i regionen på en enkel måte.

I papiravisa ble Adresseavisens restaurantanmeldere «Smakspolitiet» gjenopplivet og er for første gang ikke anonymisert.

Kulturredaksjonen har også dekket internasjonale begivenheter som blant annet Oscar-showet i Los Angeles, filmfestivalen i Cannes, filmfestivalen i Berlin, Roskildefestivalen og kunstavdukning på Trafalgar Square.

«Nye» Ukeadressa

Ukeadressa ble relansert 28. januar etter en omfattende fornyelse av innhold og design. Gamle spalter ble erstattet av nye, blant annet «Ukens dilemma», som har slått spesielt godt an.

Det nye designet til Ukeadressa er betydelig «sprekere». Magasinet har en tydeligere og mer rendyrket hovedreportasje, portrettet har fått et løft både visuelt og innholdsmessig, mens miksen fortsatt skal inneholde noe for hele familien.

En av årets hovedreportasjer fordypet seg i kommentarfeltet på nettavisenes nyhetssaker og presenterte blant annet en av de mest aktive debattantene på adressa.no, en anonym kvinne fra Sør-Trøndelag som fortalte at hun brukte rundt sju timer i døgnet på å skrive innlegg på ulike nettfora med sterke, høyreekstreme meninger. På førstesiden fortalte vi at kvinnen var anmeldt for grove trusler mot Trondheims ordfører. Kvinnen klaget Adresseavisen inn for Pressens Faglige Utvalg fordi hun mente seg identifisert. Klagen ble avvist.

I andre hovedreportasjer har vi blant annet prøvd å skrive mer om relasjoner og familieliv, vi har undersøkt kjønnsfordelinga blant professorene ved NTNU, gått grundig inn i konsekvenser og muligheter ved ferjefri E39, og satt søkelys på det store antallet kjæledyr som omplasseres hver uke via en organisasjon i Trondheim.

Serien «Svart høst i Trøndelag» omhandlet syttiårsminnet for jødedeportasjonene og andre alvorlige hendelser høsten 1942; et forsøk på en mer spisset og prioritert tilnærming til historisk stoff som det har vært i overkant mye av i Ukeadressa tidligere.

AKTIVITETER I LOKALSAMFUNNET

Også i 2012 har Adresseavisen stått bak en rekke arrangementer: Nyttårskonserten (i samarbeid med Trondheim Symfoniorkester), Barnas skidag, Ut-Awards (konsert og prisutdelinger), Trondheimshelg med mosjonsarrangementer og konserter (samarbeid med Sparebank1 SMN).

Priser utdelt:

Årets trønder 2012:

Teknologigründerne Alf-Egil Bogen og Vegar Wollan ble årets vinnere. De står bak Atmel Norway som leverer mikrochiper til mobiltelefoner, kjøkkenmaskiner, flatskjermer og en rekke andre produkter.

Kåringen skjer i samarbeid med NRK Trøndelag og involverer publikum både som forslagsstillere og i en nettavstemning.

Adresseavisens kulturpris:

«Liv Ullmann-prisen» 2012 gikk til teaterregissør Marit Moum Aune.

Olavsstatuetten:

Adresseavisens æresbevisning til midtnorske idrettsutøvere ble i 2012 delt ut tre ganger:

Verdenscupvinner Anders Bardal, håndballspiller og OL-gullvinner Marit Malm Frafjord og serievinnende Molde-trener Ole Gunnar Solskjær.

Priser mottatt:

De trønderske journalistikkprisene 2012:

Journalistprisen og prisen for nyhetsjournalistikk:

Vinner: «Operasjon Gilde» (Jonas Vikan og Pål Solberg)

Featurejournalistikk:

Hederlig omtale: «Trønder læll sjø» (Sophie Bergersen Moen og Kristoffer Furberg)

Hendelsesjournalistikk:

Hederlig omtale: «- Jeg hadde null kontroll» (Frank Lervik)

Her er videoen: http://www.adressa.no/tv/?id=19206

MBL Årets mediepriser 2011 (delt ut i mai 2012):

Årets nyhetssak web-tv:

Vinner: «De glemte barna» (TV-Adressa – Lajla Ellingsen, Mari By Rise, Håvard Haugseth Jensen og Espen Bakken)

Juryens begrunnelse:

«Med godt journalistisk håndverk har Adressa laget en serie som treffer seeren som et slag rett i magen. Dette er viktig og vondt på samme tid. Med verdighet og faglig tyngde har flere års arbeid resultert i en rystende og avslørende serie om de glemte barna. Imponerende!»

Årets nyhetsside

Hederlig omtale: «Den ville biljakten»

Juryens begrunnelse: «Her har Adresseavisen gått nye veier hvor de som papiravis inviterer leseren med på den ville biljakten – og inn i den digitale fremtiden. Like!»

Årets nyskapning

Sølv: Adresseavisen redesign

Juryens begrunnelse: «Med en grundig og gjennomgripende prosess i forkant som har involvert både leserne og avishuset, har de gjort tydelige forbedringer og fått en bedre prioritert avis. Adresseavisens målsetting om å være en seriøs og troverdig aktør gjenspeiles i det ferdige resultat.»

Årets førsteside

Bronse: Førsteside «STOPP» 21.6.2011

Juryens begrunnelse: «Gjennom denne førstesiden mobiliseres Adresseavisen hele lokalsamfunnet i en viktig sak. Dette fantastiske engasjementet løfter de frem på hele omslaget med umiddelbar STOPP-effekt.»

22. juli-dekning

Hederlig omtale: Ukeadressas spesialutgave

ETIKK

I løpet av året er vi innklaget til PFU i tre saker. Ingen brudd på god presseskikk. Vi fikk i tillegg avgjørelsen i en sak fra året før (kritikk):


PFU-sak 321-11: Carl Erik Grimstad

(omtalt i fjorårets rapport, klage i 2011 – avgjørelse i 2012)

Bruk av pressemelding ved omtale av bilmodeller

Begrunnelse for klage: Tekstreklame

Utfall: Kritikk

PFU-sak 164-12: NN

Intervju med høyreekstrem person

Begrunnelse for klage: Identifisering/manipulering

Utfall: Ikke brudd på god presseskikk

PFU-sak 172-12: NN

Oppslag med bilde av butikktyver

Begrunnelse for klage: Identifisering og vinkling

Utfall: Ikke brudd på god presseskikk

PFU-sak 232-12: Helene Kallestad og Morten André Høyland

Sak om bryllupsfeiring og pengebruk, hentet fra BT. Fire regionaviser innklaget.

Begrunnelse for klage: 3.2 (kontroll av opplysninger), 3.3 (premiss), 4.1. (saklighet og omtanke), 4.3. (respekt for private forhold).

Utfall: Ikke brudd på god presseskikk (men BT ble felt med henvisning til punkt 3.3).


I tekstreklamesaken (321-11) var det sentralt for PFU at avisen ikke hadde gjort leseren oppmerksom på at opplysningene i nyhetssaken var hentet fra en pressemelding, selv om vi brukte bilprodusenten som kilde.

I sak 164–12 slår PFU fast at avisen ikke har gått for langt i identifisering, ikke minst i lys av at vedkommende selv, under fullt navn, har kommet med lignende ytringer.

I «Bryllupssaken» som BT leverte til de samarbeidende avisene, handlet klagen i sin helhet om forhold som lå før publisering og om hvilke avtaler som er gjort mellom BT-journalist og intervjuobjekter.


Nettdebatten

Med forhåndsmoderering, tydelige regler og krav om at debattantene må oppgi navn, er det svært sjelden vi får negative reaksjoner på innholdet i nettdebatten. Antall innlegg har imidlertid gått kraftig ned ved overgang til Disqus. Dette skyldes blant annet at vi krever at navnet til de som skriver, skal gå frem enten av e-postadressen eller brukernavnet. Langt de fleste klager kommer fra folk som ikke har fått sitt innlegg publisert.


Etikk på dagsorden

Presseetikk er jevnlig tema i redaksjonen, både i avdelingene og når vi evaluerer avisen. Vi legger stor vekt på å diskutere etiske problemstillinger før publisering. 22. juli-rettssaken, med omfattende livedekning, stilte oss overfor en krevende utfordring. Vi er fornøyd med å fastslå at dette ble gjennomført uten overtramp.

Arne Blix, sjefredaktør

 
 
 
På forsiden nå