Kronikk, tirsdag 17. juli 2012

Brunhusene på Eberg fyller femti

Kjedehusområdet i Frydenbergveien på Eberg har arkitektoniske og sosiale kvaliteter som fortsatt er et studium verdt.

Det gjelder særlig opplevelsen av rommet mellom husene. Det er ikke uten grunn at Byantikvaren i Trondheim har klassifisert enkeltbygningene og det samlede miljøet som antikvarisk verdifullt.