Grunnlaget for siktelsen er at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp, skriver Sunnmørsposten.

– Det er skjellig grunn til mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Dette er basert på tilsvarende vurderinger som er gjort av Helsetilsynet. Vi har sett hen til de helsefaglige vurderingene Helsetilsynet har gjort. Samtidig har vi gjort egne vurderinger, opplyser politiadvokat Knut Meek Corneliussen i Møre og Romsdal politidistrikt i en epost til NTB.

Politimesteren i Møre og Romsdal har sendt saken til statsadvokaten, som avgjør om det skal tas ut tiltale. Før det vil ikke politiet gi ytterligere kommentarer.

– Vi har mottatt siktelsen fra politiet i denne alvorlige saken, og avventer videre oppfølging fra statsadvokaten. Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, sier helseforetakets administrerende direktør Espen Remme i en pressemeldingonsdag kveld.

Foretaksstraff

Siktelsen kommer etter at Statens helsetilsyn ved slutten av fjoråret konkluderte med at den ti måneder gamle gutten ikke fikk forsvarlig helsehjelp verken fra HMR, legevakten eller Rikshospitalet ved flere tilfeller før han døde 22. februar 2015.

– Statens helsetilsyn har kommet til at det foreligger forhold som tilsier å anbefale foretaksstraff mot HMR. Statens helsetilsyn har blant annet lagt vekt på at foretaket ved valg av en slik organisasjonsmodell skulle hatt større oppmerksomhet rundt det helhetlige risikobildet, skrev tilsynet den gang.

Lokalsykehuset i Kristiansund fikk blant annet kritikk for at de hadde hatt helgestengt ved barneavdelingen siden oktober 2014, og ikke gjort noen ny risikovurdering tross bekymringsmelding fra pasientombud Runar Finvåg måneden etter.

– Etter min oppfatning er omleggingen til femdøgnspost fullt forsvarlig og dessuten i tråd med overordnet målsetting om å føre over mer legeressurser til poliklinikk og dagbehandling, svarte daværende klinikksjef Ove Økland på bekymringsmeldingen ifølge Sunnmørsposten.

HMR gjenåpnet delvis barneavdelingen på Kristiansund sykehus like etter den alvorlige hendelsen.

Døde på vei til Trondheim

Ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard ble dårlig før moren tok ham med til legevakt i Kristiansund på kvelden fredag 20. februar 2015. Hun oppsøkte sykehuset også natt til søndag 22. februar, men de ble sendt hjem igjen i stedet for å bli transportert til sykehus i Ålesund.

Da de kom til legevakta for tredje gang, om formiddagen søndag, var tilstanden til gutten forverret og han ble lagt inn ved Kristiansund sykehus i påvente av luftambulansetransport til Ålesund. På grunn av dårlig vær kunne ikke luftambulansen komme, men etter hvert ble et redningshelikopter sendt.

Rett etter at helikopteret tok av fra Kristiansund etter forsøk på overflytting til St. Olavs hospital i Trondheim, ble tilstanden så kritisk for gutten at helikopteret måtte snu. Det ble utført førstehjelp, men livet til det lille barnet sto ikke til å redde.

Glade for siktelsen

Guttens foreldre sier i en uttalelse til NRK at de er glad for siktelsen:

"Vi syns det er bra at de blir stilt til ansvar og nå kan jobbe for å bedre helsetilbudet og pasientsikkerheten til de små også. Det er en ufattelig vond sak og det har vært en stor påkjenning for oss de to siste årene. Alle de som har jobbet med saken til Sebastian har brukt mye tid og har gjort en grundig jobb. Det gjør at sannheten er kommet fram og at gutten vår har fått litt rettferdighet."

På styremøtet til Helse Møre og Romsdal i slutten av januar ba Remme foreldrene om unnskyldning.