Bystyret vedtok 6. august 2016 å anke vedtaket om tomteplassering inn for Lagmannsretten. Onsdag åpnet den dokumenttunge saken i Frostating lagmannsrett. Ikke mindre enn 1500 sider er med i dokumentgrunnlaget i lagmannsretten.

- Det har gått 10 måneder siden vi vedtok å anke, og den tiden har vi brukt godt sammen med våre advokater. Dette er en annen type sak enn det det var i tingretten. Fra vår side blir det en spisset sak der vi utdyper noen av anførslene vi også hadde i tingretten, spesielt  med tanke på eierstyring utenfor foretaksmøtet, og uforsvarlig gjennomføring av styremøter og foretaksmøte, sier ordfører i Kristiansund kommune, Kjell Neergaard, til Adresseavisen.

Han påpeker at deres nye anførsler går spesielt på at de mener beslutningsgrunnlaget inneholdt en feilaktig forutsetning om at fellessykehuset ville bli vesentlig dyrere enn det de økonomiske rammene ga rom for.

- Mange forhold var med

- De feilaktige økonomiske forutsetningene var et sentralt premiss i beslutningsgrunnlaget, og dermed er det sannsynlig at dette hadde betydning for utfallet av saken, sier Neergaard.

- Slik HMN ser det, er dette ikke riktig. Mange andre forhold var også med i vurderingen, sa regjeringsadvokat Erik Bratterud i retten mandag, og viste til flere omfattende utredninger. Konsekvensutredningene konkluderte med at det ikke var store forskjeller mellom Storbakken og Hjelset.Les også: Overskudd ved St. Olav bidrar til sykehus i Molde

- Man kan stusse over konklusjonen, dersom man leser underlagsdokumentene, sa Bratterud ifølge tk.no. Han ville ikke bruke mer tid på dette i sin innledning mandag.

Styrket i troen

Regjeringsadvokaten, som representerer Helse Midt-Norge, vant i tingretten, men møter langt mer spissede argumenter fra Kristiansunds side i lagmannsretten.

- Målet vårt er å få kjent vedtaket ugyldig. Gir retten oss medhold i dette, må vi starte en ny prosess. Jeg vil se den statsråden som bare banker gjennom denne saken på nytt uten en ny vurdering, sier Neergaard.Les også: Helse Møre og Romsdal siktet i Sebastian-saken

- Planleggingen av det nye sykehuset på Hjelset i Molde har kommet svært langt, så det vil vel ikke være usannsynlig?

- Jeg er styrket i troen på saken vår. Vi er uansett forberedt på alle utfall, og tar det derfra. Det er viktig for tilsvarende saker at vi tar denne kampen. I Norge må vi ha ryddige og åpne prosesser. Det var det ikke i prosessen rundt lokaliseringen av det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal, mener Neergaard.

Les også: Norske sykehus når ikke budsjettmålene

Torsdag og fredag blir det en rekke vitneforklaringer, og mandag er satt av til prosedyre.